แม่ค้ายืนยัน ขายหวยไม่เกินราคา

แม่ค้ายืนยัน ขายหวยไม่เกินราคา

ชาวเน็ตงง! แม่ค้าลอตเตอรี่คิดค่าบริการ 20 บ.หนุ่มโพสต์ภาพแผงขายลอตเตอรี่ เขียนป้ายกำกับชัดเจน ระบุว่า ” อ่านก่อนซื้อ!! สลากใบละ 80 บ.

+ ค่าบริการ 20 บ. ต่อใบ เท่ากับราคา 100 บ. ยืนยันราคานี้ทางร้านไม่ได้ขายเกินราคา ถูกต้องตามที่กองสลากกำหนด ว่า ต้องขาย 80 เท่านั้น

ชาวเน็ต และลูกค้า หลายคนตั้งคำถาม ค่าบริการ 20 บ. คือค่าบริการอะไรบ้างบอกว่า เป็นค่าบริการดึงหวยออกจากแผง / เป็น ค่าเซอร์วิสชาร์จ / บ้างบอกว่า

เป็นค่าบริการที่มาตั้งแผงเพื่อขายให้ลูกค้า ส่วนใหญ่เชื่อว่า เป็นเพราะกองสลากประกาศว่าจะให้รางวัลนำจับ 1,000 บ.สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสดำเนินคดี ผู้ที่ขายหวยเกินราคา

หลายคนจึงใช้วิธีการนี้ ซึ่งล่าสุดรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

(ฉบับที่..) พ.ศ… ที่เป็นแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีมาตั้งแต่ ปี 2517 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายมาตรา อาทิ การปรับคำนิยาม

ได้มีการปรับโครงสร้างกองสลาก องค์ประกอบคณะกรรมการ การจัดสรรเงินรางวัล การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม และบทกำหนดโทษต่างๆ เพิ่มบทกำหนดโทษหากมีการขายสลากเกินราคา

เดิมมีเพียงโทษปรับ รวมถึงการห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษา และห้ามจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.

เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 11 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเพิ่มบทลงโทษกรณีขายสลากเกินราคา

จากเดิมมีเพียงโทษปรับให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการกำหนดไม่ให้ขายสลากในสถานศึกษา และห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

และแก้ปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคา ให้รางวัลนำจับคดีละ 1,000 บาท เพิ่มโทษผู้ค้าขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บ. เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บ.

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการ

จำหน่ายสลากมากขึ้น เป็นร้อยละ 12 (จากเดิม ส่วนลดร้อยละ 7) และยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขายสลากในราคา 80 บ. รวมถึงยังบังคับใช้กฎหมาย เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบขาย

สลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บ. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บ./คดี และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพิ่มโทษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บ. เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บ.