ยายพกซัมซุงฮีโร่ โหลด ‘เราชนะ’

ยายพกซัมซุงฮีโร่ โหลด ‘เราชนะ’

ยาย พก ซัมซุง ฮีโร่ มาโหลดแอพฯ-ลงทะเบียน เราชนะ แต่ จนท.บอกทำไม่ได้ ข้องใจยังใช้ได้ดียายเมืองเลย พก ซัมซุง ฮีโร่ มาโหลดแอพฯ-ลงทะเบียน เราชนะ

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้ ข้องใจยังใช้ได้ดี ลูกหลานโทรหาทุกวันการแพร่ระบาดรัฐบาลได้จัดทำโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพ

ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนตังค์ช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ตังค์ไม่เกินเดือนละ 3,500 บ. เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งทางอำเภอเมืองเลย ร่วมกับธนาคารกรุงไทย

จัดเจ้าหน้าที่มาเปิดรับลงทะเบียนในพื้นที่ โดยเฉพาะคนแก่หรือผู้ชรา ทีมีอายุมากกว่า 60 ปี หรือระชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน หรือสมัคร app เราชนะได้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งกว่า 100 คน ได้รับคำแนะนำ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ

ได้งานนี้ ยายทองจันทร์ อาจแก้ว อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เดินทางมา รับคำแนะนำที่อำเภอเมืองมาทำให้ที่ตลาดนี้ด้วย ยายทองจันทร์

ตั้งใจมาเป็นอย่างยิ่งที่จะสมัครโครงการเราชนะ โดยพกโทรศัพท์มาด้วยจากนั้น ยายทองจันทร์ เข้าไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ ขอบัตรประชาชนและขอโทรศัพท์

มือถือที่ยายนั้นจะโหลดแอพ มาใช้กับโครงการ เราชนะ แต่เมื่อยายหยิบออกมาพบว่าเป็น ซัมซุง ฮีโร่ ที่ยายใช้ทุกวัน ยายทองจันทร์ ระบุว่า เครื่องนี้ใช้ได้ดี ลูกหลานโทรมาหาตลอด มันเป็นอย่างไร

หรือ เจ้าหน้าที่ตอบ มันใช้ไม่ได้ ยาย มันต้องเป็นเครื่องที่ ปัดๆถูๆ ได้ เจ้าหน้าที่จึงบอกให้ยายมาวันหลังแทน คือว่าที่ 15 ก.พ.ที่จะลงทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐได้ออกมา

ไขคำตอบโครงการ “เราชนะ” ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ตังค์ 7,000 บ. ได้ ผ่านธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนตังค์

ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยตังค์ช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า

ใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน สำหรับการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ จะพิจารณา

จากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล.คน ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ

แต่จะได้รับตังค์โอนเข้าบัตรโดยตรง คนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีสมาร์ทโฟน ทางเราได้ประสานงานกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ