‘เจ้าของสวนลำไย’ แฉ ถูกล้งเอาเปรียบ

‘เจ้าของสวนลำไย’ แฉ ถูกล้งเอาเปรียบ

ดร.วิมล หอมยิ่ง Ph.D. in Public Policy, Jackson State University, MS. USA นักวิชาการอิสระ

ที่เป็นเจ้าของไร่พันดาว สอยดาว จันทบุรี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ล้งเอาเปรียบชาวสวนลำไย … ทำอย่างไรดี?

ผมเฝ้าสังเกตการเก็บลำไยในพื้นที่สอยดาว โป่งน้ำร้อนมานาน … วันเก็บลำไยน่าจะเป็นวันที่ชาวสวนมีความสุขที่สุด

แต่เรื่องจริงกลับตรงข้าม คือเป็นวันที่เครียดที่สุด บางคนถึงกับต้องร้องหนัก ถึงขั้นทะเลาะกัน เพราะล้งเอาเปรียบ

ชาวสวนด้วยหลากหลายกลโกง 1) เก็บลำไยลงตะกร้าเฉพาะเบอร์ใหญ่ (1-2) ส่วนเบอร์กลาง (3-4) แทนที่ตะลงตะกร้าตามสัญญา

กลับเก็บเป็นลำไยร่วง ซึ่งต่างกันฟ้ากับดิน คือลำไยลงตะกร้าราคา 30 บ.บวกบวก/กก ส่วนลำไยร่วงราคา 3 บ./กก

2) ไม่มาเก็บตรงตามเวลา ถึงเวลาเก็บลำไย มักอ้างโน่นอ้างนี่ เช่นขาดแรงงาน ลำไยยังไม่ได้ขนาด ผิวไม่สวย ฯลฯ

ปล่อยให้ลำไยเสียหายคาต้น ชาวสวนรับชะตากรรมสถานเดียว จะไปปล่อยต่อคนอื่นก็ไม่ได้เพราะมีสัญญาล่วงหน้า

3) โกงน้ำหนัก ปกติน้ำหนักที่ตกลงตามสัญญาคือตะกร้าละ 11.5 กก เอาเข้าจริงบางครั้งอัดถึง 14-15 กก.ต่อตะกร้า

ใช้วิธีจัดเต็มตะกร้าเป็นเกณฑ์ โดยไม่ได้ชั่งน้ำหนักทุกตะกร้า ชาวสวนพูดไม่ออก เขี้ยวมากล้งก็ไม่เก็บบบบ ปัญหานี้แก้ได้ถ้าทุกคนช่วยกัน

ภาครัฐ ควรบังคับให้มีการคัดขนาดลำไยด้วยใช้ตะแกรงร่อนคัดไซด์ให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่วัดด้วยสายตา

จนนำไปสู่การเอาเปรียบชาวสวนไม่มีวันสิ้นสุด ส่วนนำหนักเกิน ควรบังคับและสร้างมาตรฐานด้วยการชั่งน้ำหนักทุกตะกร้าสำคัญรัฐควร

ออกหนังสือรับรองล้งมาตรฐานให้กับล้งที่ปฏิบัติตามเงือนไขนี้ เพื่อชาวสวนจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการปล่อยลำไย

สำหรับชาวสวน ควรทำลำไยคุณภาพ ลูกโต ผิวสวย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

และเลือกผู้ส่งออกที่ปฎิบัติตามข้อตกลง มีคุณธรรม สำคัญ มีหนังสือรับรองล้งมาตรฐาน ช่วยกระจายข่าวนี้ให้ด้วยนะ

อย่าปล่อยให้ชาวสวนถูกเอาเปรียบปีแล้วปีเล่าโดยขาดคนเหลียวแล #ฝากกระทรวงพานิชย์ด้วยนะครับ