เช็กร้านค้าใช้ “เราชนะ”

เช็กร้านค้าใช้ “เราชนะ”

เราชนะ 3,500 บ. จ่ายผ่านแอป เช็กเลยซื้อของร้านไหนได้บ้าง ชัดเจนแล้วสำหรับโครงการเยียวยา

โควิด 3,500 บ. เราชนะ กลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล.ราย ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ ข้อควรรู้คือ รัฐบาลจะไม่จ่ายเป็นสด

และทยอยให้ ไม่ได้เป็นเงินก้อน จะแบ่งจ่ายเป็นสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สรุปคือรูปแบบการ

จ่ายเงินเราชนะ จะโอนเข้าแอปพลิเคชชั่นเป๋าตัง ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ จะต้องโหลดเป๋าตังมาใช้

ไทม์ไลน์คือรัฐบาลจะโอนให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะครบ 7,000 บ.

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 – เดือนพฤษภาคม 2564) คำถามต่อมาคือ เมื่อได้รับผ่านแอป

ไม่ใช่ตังสด จะสามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง เรื่องนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง ระบุว่า สามารถใช้วงเราชนะได้ที่ 1.ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง และ 3. ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการ

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ .com สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม

– 31 มีนาคม 2564 เช็กสิทธิเราชนะผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับวงจะ โอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี

เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ.2564 รับโอนครั้งแรกจะได้ 2,000 บ. (กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก

18 ก.พ.2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ.) ครั้งต่อๆไปครั้งละ 1,000 บ. จนครบวงเงินสิทธิ์คนละ 7,000 บ.