‘ชาวบ้าน’ สุดทน อาคาร 5 หลัง ปล่อยทิ้งร้างกว่า 10 ปี

‘ชาวบ้าน’ สุดทน อาคาร 5 หลัง ปล่อยทิ้งร้างกว่า 10 ปี

ชาวบ้านในตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา สุดจะทนกับการใช้ภาษีของภาครัฐ หลังพบโครงการก่อสร้างอาคาร ของหน่วยงานราชการมูลค่า

หลาย ล. ได้ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์มานานกว่า 10 ปี จนปัจจุบันได้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดี ให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่ผ่านไปมา

เรียกกันว่าเป็นอนุสรณ์ประจาน การทำงานผลาญงบประมาณแผ่นดินของภาคราชการ จึงร้องให้ไปยังสื่อมวลชลให้ตรวจสอบจากการลงพื้นที่

ตรวจสอบ พบว่าที่ริมถนนสายตำบลนบปริง ตำบลสองแพรกบริเวณด้านหน้าวัดชนาธิการาม ม.6 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา มีอาคารใหญ่ 1 หลัง

ขนาดเล็ก 3 หลัง อาคารห้องน้ำ 1 หลัง สภาพด้านนอกมีตะไคร่น้ำ หญ้าและวัชพืชปกคลุม ภายในอาคารอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกรื้อกระจุยกระจายเสียหายทั้งหมด

มีขยะไปทั่ว โดยเฉพาะอาคารห้องน้ำชาย – หญิง น้ำไหลนองเต็มพื้น บางจุดก็กลายเป็นที่อาศัยของสุนัข เป็นภาพที่สร้างความรู้สึกเสียดายงบประมาณ

จากภาษีของประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับอาคารดังกล่าวทราบว่า โครงการก่อสร้างประตูสู่เทือกเขากระทะคว่ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในปี 2550 งบประมาณ 3,196,900 บ.

เพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และกิจกรรมแนวผจญภัยในพื้นที่ แต่หลังจากสร้างโครงการเสร็จ ได้ถูกปล่อยทิ้งไว้

ไม่มีการเข้าไปบริหารจัดการจากนั้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ทางสภาองค์การองค์การบริหาร ส่วนตำบลนบปริง ได้ลงมติรับการถ่ายโอนอาคารทั้งหมดจาก

อบจ.พังงา เข้ามาบริหารจัดการเอง แต่เมื่อรับโอนมา แล้วพบว่าทาง อบต.นบปริง ก็ไม่มีการเข้าไปดำเนินการใดๆจนทำให้อาคารทั้งหมดมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ที่ชาวพังงาต้องอับอายทุกครั้งเมื่อคนที่มาเที่ยว ถามว่านี่คืออาคารอะไรและทำเพื่ออะไร โดยก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าใน จังหวัดเดัยวกัน แต่คนละอำเภอว่า

มีอาคารโครงการของรัฐก่อสร้างเสร็จ และถูกปล่อยทิ้งร้างในแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลัก จึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นอาคารรูปทรงเต่า ในโครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

และจำหน่ายสินค้า ชุมชนประจำอำเภอท้ายเหมือง อยู่ริมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง บริเวณบ้านเขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สร้างด้วยงบประมาณของจังหวัดพังงา

จำนวน 4,897,000 บ. รูปแบบอาคารเป็นทรงคล้ายเต่า มีโครงสร้างโครงหลังคาเป็นไม้ไผ่ ตัวอาคารเป็นปูนและกระจก มีห้องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และแสดงสินค้า มีสภาพถูกปล่อยทิ้งร้าง

บางส่วนเริ่มชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะหลังคาพร้อมกับโครงสร้างไม้ไผ่ที่โดนมอดกินและบางจุดมีแมลงต่างๆเข้าทำรัง ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า โครงการนี้หลังจากก่อสร้างมา

ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหน ซึ่งปล่อยทิ้งไว้ไม่เข้ามาดูแลเลยพัฒนา ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่นี่ ขณะนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆเลย ชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลตัดหญ้ารอบบริเวณ

อยากให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการซึ่งใช้เงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนเกือบ 5 ล. เข้ามาสานต่อโครงการให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านและชุมชนต่อไป